top of page

oVER ONS

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn een interkerkelijke organisatie die activiteiten  organiseert  om met name jongeren in contact te brengen met het Christelijk geloof en hun alles aan te rijken om daarin te groeien. Wij doen dit door middel van avondvullende programma’s te organiseren die bestaan uit  Bijbelstudies, overdenkingen, aanbidding, gebed, kleine groepen en ontspanning. Los daarvan organiseren we ook activiteiten die bestaan uit sport en spel of andere vrijetijdsbesteding. Ook vanuit ons eigen gospelcafé worden diverse amuserende activiteiten verzorgd. Daarnaast gaan wij ook weekenden en weken op kamp met jongeren. Het evangelie praktisch maken en er zijn voor elkaar is wat wij nastreven. Wij zijn geen kerk maar willen naast de lokale kerk uit welke stroming dan ook een aanvulling zijn. Eén van onze speerpunten is dat wij een thuis willen zijn voor een ieder die daar behoefte aan heeft, met totale acceptatie, waar je mag zijn wie je bent. Ook heeft Immanuel continuïteit hoog in het vaandel staan. Het weekend programma draait het gehele jaar door. Vrijblijvendheid maakt dat sommige jongeren af en toe komen en andere geen avond willen missen.

 

ONTSTAAN

Immanuël ontleent zijn naam aan de profetie uit Jesaja 7:14 waarin voorspelt werd dat Jezus Christus geboren zou worden en de naam Immanuël zou dragen. Immanuel in een andere naam voor Jezus. Hij is het die ons inspireert en drijft. Het ontdekken  van wie Jezus is maakt ons enthousiast en is waar wij voor willen leven. Het werk van Immanuel is ontstaan in 2005 vanuit een groep enthousiaste jonge mensen die het verlangen hadden samen verdieping te zoeken in hun geloof. Deze groep is in 2008 uitgegroeid tot een erkende stichting met een ANBI status. In het begin was er alleen op zondagavond een samenkomst bij iemand thuis, nu zijn er uiteenlopend programma’s die merendeel vanuit onze eigen locatie worden  georganiseerd

 

WAT WIJ GELOVEN

Ons werk is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel als Gods geïnspireerd, onfeilbaar en gezaghebbend Woord. In dit Woord laat God Zijn scheppend en verlossend werk zien door Jezus Christus. Wij erkennen Jezus Christus als de Zoon van God, die door Zijn verzoenend lijden en sterven de enige weg is tot behoud en het mogelijk maakt dat we een relatie met God de Vader kunnen onderhouden. Wij geloven dat Gods liefde en genade oneindig groot is en maakt dat we ons afhankelijk weten van Hem. Wij kunnen dan ook helemaal niets verdienen of toevoegen aan de genade die ons geschonken is in Jezus Christus. De Heilige Geest is ons gegeven doordat we opnieuw geboren zijn. Vanaf dat moment woont Hij in ons. Zijn gave is ons alle geschonken opdat in ons zichtbaar wordt de grootheid van de Vader. De Heilige Geest leidt ons, spreekt tot ons opdat Gods hogere plan met ons leven tot Zijn doel kan komen.

 

VISIE

Jongeren in hun groei naar volwassenheid en het ontdekken wie ze nu eigenlijk zijn worden belaagd met impulsen door middel (sociaal)media. Ze hebben vaak al nare ervaringen meegemaakt die hun heeft gevormd. Ons verlangen is buiten een luistert oor een open kanaal te zijn in het wijzen van de weg van de waarheid die waarlijk vrij maakt. Wij streven naar een oprechte omgang en eenheid  met elkaar in onvoorwaardelijke liefde zoals in een huisgezin. Het spreken van de Bijbelse waarheid staat centraal. Het aanbidden van God door middel van muziek en zang heeft een bijzonder plaats ingenomen zodat we in de aanbidding een ontmoeting hebben met Hem. Gebed is de motor waardoor situaties werkelijk veranderen. De Heilige Geest steeds meer zichtbaar en tastbaar aan het werk door ons heen. Uiteindelijk gaat het om ons hart, toch geloven wij dat een eigen gebouw kan bijdragen aan het creëren van een veilige haven dat voelt als thuis komen.

ONS TEAM

Wij zijn Henk, Piet en Bart. 

bottom of page